Left Menu

Darmowe Książki na Internecie - Free Books Online

Project Gutenberg is the original producer of free electronic books. There are currently more than 25,000 books in the site's online catalog and 100,000 more titles available from Gutenberg's many partners and affiliates.

LibriVox is a unique online library that caters to both readers and listeners. The site offers free audio books as well as links to text versions that can be read online. Other site features include author bios, book summaries and links to additional book-related content.

Online Books Page - the University of Pennsylvania's Online Books Page is one of the best places to read free books online. There are more than 30,000 English works available. All of them are formatted nicely and can be read right on your computer.

Questia is probably best known as a resource for students and writers, but the site also hosts an outstanding library with more than 5,000 free books that can be read online. Offerings include classics and rare books.

Classic Book Library is free online library stocks the world's most treasured classics. Books are sorted by genre--children's literature, romance, mystery, science fiction and historical fiction--and include the writings of authors like L. Frank Baum and Jane Austen.

FullBooks.com offers thousands of unabridged books that can be read for free online. All of the books are sorted by title. FullBooks.com also includes links to sites that have free reference books, science books and biographies.

Internet Public Library is a great place to access magazines, newspapers and reference works. Site visitors can also find nearly 100 links that will take them to websites offering free books online. Links are updated on a regular basis and include descriptions that make it easy to find what you are looking for.

Classic Reader - with nearly 4,000 free books, Classic Reader is a great place to find classic books, plays, poems and short stories. You can read the books for free on the site and add your own annotations.

Authorama features free books from a wide variety of authors. All of the books in this online library are public domain books in XHTML, which means that formatting and illustrations have been preserved. There are currently more than 100 free books available and new books are added on a regular basis.

Bored.com is exactly what the name implies--a site for people who are bored online. The site offers thousands of free books can be stored on your computer and read online. Book offerings include but are not limited to American literature, British literature, children's books, cookbooks, textbooks and reference books.

Read Print is a free online library designed for students, teachers and readers of classic books. The well-organized site has thousands of free books sorted by author. Other site features include literature articles and a special section on Shakespeare.

The Literature Network has thousands of free books, short stories and poems that you can begin reading immediately. The site also includes a slew of author biographies, quizzes and user comments.

Bartleby is one of those sites that you want to bookmark the moment you discover it. This Internet publisher has a huge collection of free books that can be read on your computer. Offerings include, but are not limited to: fiction, nonfiction, verse and reference works.

Classic Bookshelf is an especially nice place to read classic books online because of the site's easy readability program. Users can bring up the free book of their choice and decide how they want the screen to look. Things a reader can customize include the color of the page, the color of the text, margin size, print size and font.

ReadBooksOnline.net - although this website could be prettier, it is a good place to read free books online. The site has more than 1,000 books by hundreds of different authors. Offerings include the best of American, British and Irish literature.

Chest of Books - If fiction isn't your thing, Chest of Books is the place for you. This free online library has tons of nonfiction books on a wide range of topics, including art, business, computers, finance, gardening, health, history, home improvement, real estate, science, sports and travel.

PublicLiterature.org has a great selection of free classic books that can be read for free online in a user-friendly interface. The site also features works from accomplished authors around the world. Reading categories include children's, classics, comedy, fiction, nonfiction, plays, poetry and sci fi.

Biblomania has over 2,000 novels, poems, short stories and plays that can be read for free online. New books are added every month. Biblomania also provides study guides, literature articles and a wide range of resources for students.

Children's Digital Library - The International Children's Digital Library Foundation has a growing collection of free books for children around the world. Books are available in multiple languages and most include user-submitted activities and other content that can be viewed in conjunction with the books.

Public Bookshelf has something to suit you no matter what your interests. This online library gives users the chance to read classic books and discover new authors. Free book categories include but are not limited to fantasy novels, history books, mysteries, romance novels, teen fiction and horror stories. Public Bookshelf also features an impressive collection of nonfiction.

Perseus Digital Library from Tufts University, is an evolving digital library with a wide range of materials. New content is constantly being added. Current works include classics, modern English Literature and science papers.

DailyLit offers a unique service to people who want to read free books online. This site lets you choose the classic and contemporary books you want to read. Then, they send the books to you in installments via email or RSS feed.

Fiction.us is a wonderful place to find free novels online. Books are split into chapters so it is easy to remember where you left off. The site also offers a nice range of poetry, plays and picture books.

Page By Page Books features hundreds of classic books that can be read for free online. Books can be sought by author and title.

Lookybook is a fantastic resource for anyone who is searching for children's books. The site allows users to see entire books--including illustrations--for free. Lookybook also offers book reviews and the opportunity to buy the books you like.


Project Gutenberg jest  pierwszym twórcą wolnego dostepu do książek elektronicznych. Obecnie ponad 25.000 książek w witrynie katalogu online i 100.000 więcej tytułów dostępnych od partnerów  i stowarzyszonych.

LibriVox jest unikaln biblioteką online, przeznaczoną zarówno dla czytelników jak i słuchaczy. Strona oferuje bezpłatne książki audio, jak również linki do wersji tekstu, które można przeczytać online. Inne oferty obejmują bigorafie autorow, streszczenia oraz dodatkowe linki  związane z treścia książek.

Online Books Page - University of Pennsylvania's Online Books Page jest jednym z najlepszych miejsc do czytania za darmo książek online. Udostępnione sa ponad 30000 angielsko jezyczne dziela.

Questia jest prawdopodobnie najlepiej znany jako źródło informacji dla studentów i pisarzy, ale na stronie znajduje się również wybitna biblioteka z ponad 5000 darmowymi książkami. Oferta obejmuje klasyczne i rzadkie książki.

Classic Book Library to darmowa  biblioteki skarbow klasyki. Książki są sortowane według gatunku - literatura dla dzieci, romans, tajemnica, science fiction i powieści historyczne - i to w pismach autorów jak L. Frank Baum, Jane Austen.

FullBooks.com oferuje tysiące nieskróconych książek, ktore można przeczytać za darmo w sieci. Wszystkie książki są sortowane według tytułu. FullBooks.com ma także linki do stron, które mają wolne podręczniki, książek naukowych i biografii.

Internet Public Library jest doskonałym miejscem z dostępem do czasopism, gazet i inne. Odwiedzający witrynę moga również znaleźć prawie 100 linkówdo stron internetowych oferujących darmowe książki. Linki są aktualizowane na bieżąco i maja opisy, które ułatwiają znalezienie tego, czego szukasz.

Classic Reader -  prawie 4000 darmowych książek, Classic Reader jest doskonałym miejscem do znalezienia klasycznych książek, sztuk teatralnych, wierszy i opowiadań. Możesz czytać książki za darmo na stronie i dodać własne adnotacje.

Authorama oferuje darmowe książki  różnych autorów. Wszystkie książki on-line biblioteki publiczne są książki domeny w języku XHTML, co oznacza, że formatowanie i ilustracje zostały zachowane. 

Bored.com jest dokładnie to, co sugeruje nazwa - strona dla ludzi, którzy są znudzeni online. Witryna oferuje tysiące bezpłatnych książek mogą być przechowywane na komputerze i czytać online. Oferty książek, obejmują, ale nie ograniczają się do literatury amerykańskiej, literatury brytyjskiej, książek dla dzieci, książki kucharskie, podręczników i publikacji.

Read Print to wolna biblioteka online przeznaczony dla studentów, nauczycieli i czytelników klasycznych książek. Dobrze zorganizowana witryna zawiera tysiące bezpłatnych książek według autora. Inne cechy witryny obejmują artykuły, literatury i specjalną sekcję poświęconą Szekspira.

The Literature Network tysiące bezpłatnych książek, opowiadań i wierszy, które można rozpocząć czytanie od razu. Strona zawiera również zabił biografii autora, quizy i komentarze użytkowników.

Bartleby jest jednym z tych miejsc, które chcesz dodać do zakładek w chwili, gdy dowiedzą się o nim. To wydawnictwo Internet ma ogromny zbiór darmowe książki, które można odczytać na komputerze. Oferta obejmuje, ale nie są ograniczone do: beletrystyka, literatura faktu, wierszy i inne.

Classic Bookshelf jest szczególnie ładne miejsce do czytania książek w Internecie, ponieważ klasyczny z witryny łatwy program czytelność. Użytkownicy mogą wywołać wolna książki swojego wyboru i zdecydować, jak chcą ekran patrzeć. Co czytelnik może dostosować to kolor strony, kolor tekstu, wielkość marginesów, wielkości i czcionki.

ReadBooksOnline.net - chociaż z tej strony może być ładniejszy, to dobre miejsce do czytania książek online za darmo. Strona posiada ponad 1000 książek w setkach różnych autorów. Oferta obejmuje najlepszych amerykańskich, literatury brytyjskiej i irlandzkiej.

Chest of Books - Jeśli fiction nie jest twoim rzeczą, Chest książek jest miejsce dla Ciebie. Ta darmowa biblioteka online ma tony książek literatury faktu na szeroki zakres tematów, w tym sztuka, biznes, komputery, finanse, ogrodnictwo, zdrowia, historii, majsterkowanie, nieruchomości, nauka, sport i podróże.

PublicLiterature.org ma wielki wybór wolnego klasyczne książki, które można odczytać za darmo online w obsłudze interfejs użytkownika. Znajdziemy tam również prace wykonane od autorów z całego świata. Czytanie kategorie obejmują dzieci, klasyka, komedia, literatura piękna, literatura faktu, sztuki, poezji i Sci-Fi.

Biblomania - ponad 2000 książek, wierszy, opowiadań i dramatów, które można czytać za darmo online. Nowe książki są dodawane w każdym miesiącu. Biblomania również przewodniki studiów, artykułów literatury i szeroką gamę zasobów dla studentów.

Children's Digital Library - International Children's Digital Library Fundacja bogata kolekcja, darmowe książki dla dzieci na całym świecie. Książki te są dostępne w wielu językach i zawiera większość użytkowników przedstawione działania i innych materiałów, które mogą być postrzegane w powiązaniu z książek.

Public Bookshelf ma coś dla Ciebie bez względu na swoje zainteresowania. Ta biblioteka internetowa daje użytkownikom możliwość odczytu klasycznych książek i odkrywania nowych autorów. Darmowe książki obejmują powieści fantasy, książki historyczne, tajemnice, romanse, powieści i opowiadania teen horror i imponująca kolekcja klasyczną.

Perseus Digital Library z Tufts University, jest ewoluującym biblioteki cyfrowej z szerokiej gamy materiałów. Nowa zawartość jest stale dodawane. Aktualne prace to klasyczne, nowoczesne literatury angielskiej i dokumenty nauki.

DailyLit oferuje unikalny serwis dla ludzi, którzy chcą czytać książki online za darmo. Książki, które chcesz przeczytać sa wysyłane do Ciebie w ratach lub za pomocą poczty RSS.

Fiction.us jest wspaniałym miejscem do znalezienia darmowej powieści. Książka jest podzielona na rozdziały, więc jest łatwy do zapamiętania, w którym została przerwana. Witryna oferuje także calkiem dobry wybor poezji, sztuk teatralnych i książek z obrazkami.

Page By Page Books oferuje setki klasycznych książek, które można odczytać za darmo online. Książki można szukać według autora i tytułu.

Lookybook to switne źródło informacji dla każdego, kto poszukuje książki dla dzieci. Witryna umożliwia użytkownikom przegladanie całych książek - wraz z ilustracjami - za darmo. Lookybook oferuje również recenzje książek i możliwości zakupu książek, które lubisz.Lista Internetowych Bibliotek - List of Digital Libraries

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_digital_library_projects Darmowe Audiobooki - Free Audiobooks
Librivox.org/newcatalog/  darmowe audiobooki
FreeClassicAudiobooks.com/  klasyki literatury angielskiej
AudiobooksForFree.com/  za darmo  pliki 8kbs (niska jakosc, ale mozna sluchac/zrozumiec), konieczna rejestracja

Polskie wydawnictwa techniczne i naukowe
Wydawnictwa Naukowo-Techniczne - Wydawca książek popularnonaukowych, podręczników, poradników, encyklopedii technicznych i leksykonów.
Wydawnictwo Naukowe PWN SA - Nowości, bestsellery, wartościowe zasoby dostępne w sieci: Słownik Języka Polskiego, Słownik Wyrazów Obcych, Słownik Ortograficzny oraz encyklopedia.
Uczelniane Wydawnictwa AGH - Skrypty, monografie, podręczniki akademickie.

Agencja Wydawnicza a linea - Publikacja i dystrybucja wydawnictw naukowych, zwłaszcza humanistycznych.
Arkady - Publikacje poświęcone sztuce, architekturze i budownictwie. Kontakt, wykaz księgarni, informacje dla klientów, oferta wysyłkowa.
Bogucki Wydawnictwo Naukowe - Przygotowanie do druku i druk publikacji naukowych i popularnonaukowych, zarówno tytułów własnych jak i wykonywanych usługowo.
DiG - Wydawnictwo publikuje książki i czasopisma o profilu naukowym oraz popularno-naukowym, specjalizując się w dziedzinie historii, historii sztuki i humanistyki. Również publikacje elektroniczne na CD-ROM.
Gambit - Oprogramowanie naukowe i techniczne. Wydawnictwa importowane.
Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza - Literatura psychologiczna, filozoficzna i edukacyjna.
Magnum - Wydawnictwo specjalizuje się w historii najnowszej. Publikuje książki przedstawiające wydarzenia XX wieku, kulisy wielkiej polityki, biografie polityków i dowódców, z uwzględnieniem najnowszych materiałów źródłowych i interpretacji naukowych.
Novum - Wydawnictwo Naukowe - Książki i periodyki naukowe. Możliwość złożenia zamówienia przez e-mail.
Semper - Wydawnictwo Naukowe - Publikacje ze wszystkich dziedzin nauki. Wydawnictwo specjalizuje się w monografiach oraz w niskonakładowych publikacjach w różnych językach (m.in. rozprawy habilitacyjne, bibliografie, słowniki specjalistyczne, materiały źródłowe).
Sfinks Wydawnictwa Popularnonaukowe - Wydawnictwa encyklopedyczne i popularnonaukowe.


Eneteia Wydawnictwo Psychologii i Kultury - Książki z zakresu psychologii, psychoterapii, filozofii, antropologii, wiedzy o zdrowiu, życiu duchowym i kulturze. Wydaje także kwartalnik psychologiczny "ALBO albo".
Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe - Katalog książek, literatury niemcoznawczej oraz czasopism. Odnośniki do stron poszczególnych tytułów.
Sorus Wydawnictwo - Wydawnictwo specjalizujące się w wydawaniu książek naukowych, edukacyjnych oraz turystycznych (poradników dla obieżyświatów i praktycznych przewodników dotyczących egzotycznych miast). Oferuje także usługi drukarskie i introligatorskie.
Wydawnictwo Akademickie Dialog - Książki o językach i kulturach, obyczajach i religiach, przeszłości i teraźniejszości krajów Orientu.
Wydawnictwo DR LEX - Wydawca książek ekonomicznych, encyklopedii i leksykonów, słowników, książek w językach obcych oraz podręczników do ich nauki, materiałów dla nauczycieli. Oferta i internetowa księgarnia naukowa.
Wydawnictwo "Księgarnia Akademicka" - Działa w środowisku akademickim Krakowa i prowadzi działalność księgarską i wydawniczą. Rocznie wydaje kilkadziesiąt tytułów, głównie z dziedziny humanistyki, ale również z zakresu prawa, medycyny i ekonomii.

Dual language books, bilingual - Ksiażki w dwóch językach, ksiażki dwujęzyczne

Der Tod in Venedig - Death in Venice- Thomas Mann "Smierc w Wenecji" w języku niemieckim i angielskim

BUSZUJĄCY W ZBOŻU - The Catcher in the Rye- J D Salinger  w języku angielskim i polskim (fragment)

Latarnik - Lighthouse Keeper - Henryk Sienkiewicz w języku polskim i angielskim

La parure - Guy Maupassant - Necklace "Naszyjnik" w języku francuskim i angielskim

The Prince - Il Principe - Niccolo_Machiavelli.htm "The Prince" w języku włoskim i angielskim

Rip van Winkle - Washigton Irving w języku angielskim i niemieckim

Notes from the Underground - Dostoyevsky w języku rosyjskim i angielskim

Poems - Pablo Neruda w języku hiszpanskim i angielskim

Linki
Turysta.US  Siedziba.com  Eksport.US  USAonBudget.com  AppliedCFD